Projekt – Odprta vrata kmetij

Odprta vrata kmetij

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica in LAS Srce Slovenije
Zunanji izvajalci v projektu: Kmetija na Ravan
Trajanje projekta: 1. januar 2018 – 30. april 2020

Povzetek:
Preko vzorčnih izkustvenih kmetij se na območju partnerskih LAS spodbuja pridelava, predelava in poraba senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter jagodičevja, sadja in sadnih izdelkov. Projekt celovito zajema dva vidika večanja dodane vrednosti kmetijam: dvig kakovosti in s tem dodane vrednosti obstoječe proizvodnje in uvajanje novih dejavnosti z večjo dodano vrednostjo. Z vstopom novih proizvodov na trg, kot je seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, ki predstavljajo za slovenski trg noviteto je izrednega pomena tudi vzgoja potrošnika in osveščanje, ki se bo odvijalo skozi konkretno izkušnjo direktno na kmetijah. Kmetije so odprte različnim ciljnim skupinam in jih o novi ponudbi skozi izkušnjo seznanjajo direktno na kmetijah. S povezovanjem LAS območij se ustvarja bazen znanja in bazen ponudbe ter s tem možnosti povezovanja znotraj posamezne skupine izdelkov tako na področju spodbujanja pridelave oz. predelave kot tudi trženja. Območje LAS s CILjem ima zaradi naravnih danosti omejene pogoje za kmetovanje. Struktura kmetijske zemlje narekuje pretežno živinorejsko proizvodnjo. Prednjačijo rejci goveda, ki redijo krave za proizvodnjo mleka. Cilj je, da bi kmetije izkoristili možnosti pridelave senenega mleka in posledično tudi izdelkov iz senenega mleka.

Podroben opis v PDF obliki
Projekt Odprta vrata kmetij

__________

Odprta vrata kmetij – Senena veriga

Predstavitveni video

ODPRTA VRATA KMETIJ – Programi prenosa znanj in izkušenj od sena do mleka in mlečnih izdelkov senene prireje. Za vsebino so odgovorni LAS loškega pogorja, LAS S CILjem, LAS Srce Slovenije in LAS Gorenjska košarica. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.